1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

vendredi 30 mars 2007

* Bản chất cncs và dcsvn

* Bản chất cncs và dcsvn


BẢN CHẤT ĐÊ HÈN, GIAN TRÁ, THAM TÀN, độc tài, man rợ, phi dân tộc, phản tiến bộ của cncs, đcsvn :

Lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện, bất chấp đạo lý, luân lý, công lý, công bằng, lẽ phải, ...

Thư cho con ... Gorbachev đã không ngần ngại nói

Bản chất của bạo quyền, phi chính nghĩa, phi dân tộc, độc tài toàn trị ở bất cứ đâu trên thế giới là :
- BƯNG BÍT, bịt miệng + TUYÊN TRUYỀN LỪA BỊP + CẤM ĐOÁN tùy tiện, ngụy biện;
- BẠO LỰC (công an trị, chính sách kềm kẹp hộ khẩu, quân đội phục vụ đcs);
- LUẬT RỪNG, luật miệng, luật côn đồ;
(luật là để bảo vệ đảng mà thôi, để lừa mị, không bảo vệ Công lý, công bằng, chân lý, lẽ phải, bất chấp đạo lý, vô liêm sĩ, phản quyền lợi dân tộc: luật vi hiến, mâu thuẫn, mơ hồ, vi phạm công pháp quốc tế )


Tìm hiểu qua:
Bằng chứng lich sử, theo dõi những sự kiện, qua nhiều phương tiện truyền thông tự do độc lập, qua tài liệu, nhân chứng sống (trung thực), báo chí trong và ngoai nước, từ nhiều nguồn khác nhau, với cái nhìn khách quan, so sánh, kiểm tra đúng cách khoa học, kinh nghiệm sống, phân tích, nhất là (tối quan trọng) tính lương thiện, có lương tâm, đặt Công lý, sự thật và quyền lợi Tổ quốc (chung) lên hàng đầu !!!

Trung thực và tri thức: loại nào ? vì cũng có người trí thức bán linh hồn cho quỷ, hoặc vì quyền lợi cá nhân, hoặc mê muội ấu trĩ về chính trị, hoặc vì họ cũng có sai lầm trong quá khứ nên cũng "chạy tội" ít nhiều, hoặc bị kẹt trong cái cơ chế độc tài, trong điều lệ đảng, luật báo chí cs !

Đừng chỉ Xét những gì cs NÓI/viết, cách tổ chức, luật rừng, tuyên truyền (hoa mỹ, khẩu hiệu nổ rang giả dối, đạo đức giả) mà hãy NHÌN KỸ những gì cs LÀM (và hệ quả của nó), trong suốt chiều dài lịch sử 1945-2007 !

Theo Mác : « Người cộng sản bãi bỏ chân lý muôn thuở, bãi bỏ tôn giáo và đạo đức, thay vì cải tiến tôn giáo và đạo đức ; cũng từ đó, người cộng sản đi ngược lại tất cả những hình thái tổ chức và phát triển xã hội trước đó. » ( Le Manifeste du Parti communiste – trang 44 – Nhà xuất bản Union générale d’Editions- Paris). Chính vì vậy mà có những hành động tàn bạo, giết người, trại tập trung, phá hủy đén đài, văn hóa, di tích cổ truyền ở tất cả mọi nước cộng sản từ Liên sô qua Tàu, tới Việt Nam, Căm Bốt. Chỉ cần minh Pol Pot đã giết hơn 2 triệu người Căm Bốt, nửa số dân. Cộng sản Việt Nam cũng tàn ác không kém Pol Pot, vì Pol Pot là con đẻ của cộng sản Việt Nam ; nhưng cộng sản Việt Nam ma lanh, xảo quyệt hơn, biết che dấu tội ác của mình...

Theo ông Massimo d’Aléma, cựu thủ lãnh đảng Cộng sản Ý, nay trở thành đảng Dân Chủ-Xã hội, thủ tướng Ý vào những năm cuối thập niên 90 : « Chế độ cộng sản đã biến thành một sức mạnh đàn áp, một chế độ tòan trị, gây nên những tội sát nhân khủng khiếp nhất « (Ðại hội Ðảng Dân chủ-Xã hội Ý năm 1998).

Ði từ một cái nhìn khác, có tính cách cơ chế nhiều hơn, hai nhà nghiên cứu chính trị Carl Friedrich và B. Brzezinski trong quyển « Totalitarian Dictatorship and Autocracy » đã đưa ra 6 đặc điểm của chế độ độc tài tòan trị, nhất là độc tài tòan trị cộng sản, như sau :

1) Một ý thức hệ Nhà nước bắt buộc ( une idéologie de l’Etat obligatoire) ;
2) Ðộc đảng có nhiệm vụ quản chế dân ( Parti unique avec le but d’encadrer la masse) ;
3) Ðộc quyền bạo lực ( Monopole de violence) : đcs nắm công an, quân đội phục vụ đảng; và côn đồ;
4) Ðộc quyền phương tiện truyền thông ( Monoploe des moyens de communication) : muốn tuyên truyền, bôi nhọ, xuyên tạc, vu cáo, kết án, bắt giam, quản chế ai cũng đuợc
5) Khủng bố dân ( Terreur de masse) ;
6) Kinh tế tập trung trong tay nhà nước ( Economie centralisée): qua CCRĐ, đánh tư bản mại sản, hợp tác xã, ... (thâu tóm quyền lực kinh tế, sản xuất, ...)

7) Luật rừng, luật miệng, côn đồ, quản chế, ... siết bao tử, kinh tế
8/ Của cải nhân dân khống chế tùy tiện bởi đảng cs và nhà nước cs (ngân hàng, đất đai, hợp tác xã, nguồn phân phối sản xuất lao động, xuất cảng lao nô, ...)
9/ Quốc hội, Tòa án (tư pháp), Nhà nước (hành pháp) là công cụ của đảng, phục vụ cho quyền lực quyền lợi của đảng !
10/ Tất cả những tổ chức ngoại vi cũng là công cụ của đảng : mặt trận tổ quốc, hội, đoàn, tổ chức, công ty, tập hợp, tôn giáo quốc doanh, ... (kể cả ở ngoài nước);

Đảng cs đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích của dân tộc, tổ quốc !!! ( chủ nghĩa tam vô)
Hiến pháp của cs là hiến pháp giả hiệu, đầy tính hình thức, có đầy đủ những cụm từ cần thiết (mà qua thực hành, luật lệ, nghị định cs sẽ tướt đoạt cả) : tự do, dân chủ, nhân quyền, dân quyền, dân tộc, nhân dân, đoàn kết) để lừa bịp và che mắt quốc tế, nhân dân.
Quốc hội "là nơi có quyền lực cao nhất ", nhưng thực chất là công cụ của đảng. Vì sao ? Hãy nhìn cách dàn dựng, tổ chức ứng cử và bầu cử :
a- trên nguyên tắc, hiến pháp có giá trị cao nhất cả nước mà mọi người bắt buộc phải tuân thủ, kể cả những ông trong Bộ chính trị cs.
b- đảng đứng ngoài và ngồi xổm lên hiến pháp ! Đặc biệt là Bộ chính trị đảng !
c- MTTQ chọn người (của đảng) ra ứng cử; duyệt xét những người ứng cử tự do và loại bỏ với những lý do rất tùy tiện, ngụy biện dàn dựng.
d- ép dân phải "tự do" đi bầu những người đảng cử với nhiều thủ đoạn độc tài (hộ khẩu, gây khó khăn trong cuộc sống)
e- dân muốn xong chuyện, yên thân, đi bầu cho qua, không quan tâm đến kết quả đã biết trước ! Sau đó, đảng tuyên truyền là bầu cử thành công ! Thực chất là những "đảng biểu" nghị gật, làm việc theo chỉ đạo của đảng !!
f- quốc hội ra hiến pháp, làm luật, đưa đảng " độc quyền lãnh đạo ", ra luật phục vụ cho lợi ích của đảng, bảo vệ đảng, đàn áp và khống chế dân !!
Xét về thủ tục ứng cử bầu cử, theo luật pháp quốc tế, thì kết quả bầu cử này là VÔ GIÁ TRỊ, vì quyền tự do của người dân không được tôn trọng và bảo vệ ! Dân không có nhiều chọn lựa tự do, dân bị ép đi bầu !!

Cái hệ thống này không phục vụ cho quyền lợi của người dân, cho công lý, công bằng, cho văn minh tiến bộ xã hội !

Bởi vậy phải nghe ngóng, đối chiếu tài liệu (text, audio, video, sách vở, internet, radio, TV, ...) từ nhiều nguồn đối nghịch, xét những gì cs nói và làm từ 1975, nhất là gần đây đối với tôn giáo, với những nhà bất đồng chính kiến để thấy ra cái logic ngược ngạo, gian trá, mâu thuẫn, độc tài của cs !
Từ đó sẽ không mất nhiều thì giờ để xét những gì cs nói, tuyên truyền láo, và làm lệch để đánh tráo nhận định của dư luận, nhân dân (thiếu thông tin khách quan, kém trình độ).
Xét cs trên chương trình hành động, kết quả và hạn định thời gian nhất định !

Đã là cộng sản, nằm trong bộ máy quyền lực của cs thì không thể còn lương tâm, liêm sĩ nữa !! (Lenine)
Không thấy, không nghe, không biết, vô cảm, vô trách nhiệm !!
Chỉ nói càng, nói lấy được, ngụy biện !
Lẽ phải, công lý, công bằng nằm ở nòng súng, bạo lực cs !


"Đổi mới, hòa giải, đoàn kết" là những từ ngữ để MỊ DÂN mà thôi, chứ cs không bao giờ muốn thay đổi để mất quyền lực, quyền lợi của đcs ! Cs chỉ thay đổi tối thiểu để bảo vệ quyền lực khi tình thế bắt buộc;
Thực chất "đổi mới" (vào WTO, "kinh tế thị trường") là hướng mà miền Nam VN đã đi từ 1954-1975, và kinh tế (GDP) đã hơn các nước Thái Lan, Malaisia, Nam Hàn, ... !! Tuy nhiên vẫn lạc hậu hơn miền Nam VN là có cái đuôi "định hướng xhcn" để độc tài và xài luật rừng với nhân dân !
Nhờ "giải phóng" (bịp bợm) mà miền Nam VN thụt lùi 22 năm so với Thái Lan, Malaisia; 150 năm so với Nam Hàn; 197 năm so với Singapor !!

Nói chung, cứ diễn dịch NGƯỌC những gì cs nói là đúng 99% (lãnh vực chính trị, tôn giáo, nhân quyền, tiền bạc ... ), vì cs nói một đường làm một nẻo, vì cs không lương thiện, nói lấy được, một chiều, cải chày cải bướng không tôn trọng sự thật, cái lý, cái đúng bất lợi cho cs!!!


Nếu bán lương tâm, vô liêm sĩ, vì quyền lợi cá nhân, gia đình, đạo đức giả thì không nên vào đây !! Bạn không xứng đáng !!

CNCS đã phá hủy tất cả truyền thống đạo lý của dân tộc ! Chân lý, công lý, lẽ phải đã bị đảo lộn ! Biến cả dân tộc thành người "hèn, bạc nhược,ích kỷ"; tạo xã hội là mãnh đất màu mỡ của gian ác, tham ô, lừa bịp, vô trách nhiệm.
Vì thế đcs mới tồn tại, ngoại bang mới thôn tính, chèn ép nhân dân VN được, qua cái gọi là đcs thừa sai tham ô, phi dân tộc, gian dối, bạo tàn !
Không thể đồng hóa Đcsvn là dân tôc, nhân dân VN, như cs muốn áp đặt một cách xuẩn động !!

Hơn 60 năm qua người ta thấy csvn chỉ lo CƯỚP chính quyền, cướp quyền lực kinh tế, tâm linh, cướp của cải (qua nhiều chiêu bài, mỹ từ, thủ đoạn) và tiêu diệt tôn giáo, những ai yêu nước khác chính kiến, hòng cũng cố quyền lực đôc tôn !

Tại sao csvn độc quyền trong thông tin 1 chiều ??
Tại sao cs có hơn 600 tờ báo dưới sự kiểm soát của đcs ?? (miền Nam VN trơớc 1975 có báo chí tư nhân, có tự do nên bị VC lợi dụng, lũng đoạn, phá hoại, ...)
Tại sao TV, radio, ... phục vụ theo chỉ đạo của đcsvn ?
Tại sao ở VN không có báo chí tư nhân, độc lập ??
Qua nhiều chiêu bài mơ hồ, lệch lac, ... vu cáo trước, rồi cấm đoán độc đoán !

Từ mấy thập niên qua, trước cái gọi là Đại hội đảng cs, bầu cử ... là người ta thấy các đảng viên cs HÔ TO chống tham nhũng, chống tệ nạn, ... để chia ghế, để mị dân, rồi đâu lại vào đó !
Không lẻ đảng lại chống đảng ??? (95% cán bộ cs, từ BCT xuống, ở mọi cơ quan, đều phạm pháp !!!?)

Hỏi tức trả lời, vì cs sợ sự thật, sợ tự do, sợ công lý !!
Tại sao sợ ??
Tại vì làm sai, vì tham tàn ích kỷ, vì đã "gây tội ác", ... vì hèn nhát, vì muốn kéo dài để vơ vét, để "hạ cánh an toàn", để truyền tay quyền lực cho con cháu phe cánh đàn em, ... muốn bưng bít, xuyên tạc sự thật, bôi bác, vu khống ... vì nhà nước cs KHÔNG phục vụ cho lợi ích dân tộc, lệ thuộc ngoại bang !! Nó phục vụ lợi ích trước tiên và tuyệt đối của đcs, của ngoại bang (quốc tế cs, tư bản )

Bạo lực và sự giả dối không bao giờ thu phục nhân tâm, và gây được lòng tin !
Dựa trên nền tảng này, từ trên xuống, từ dưới lên, làm sao xây dựng, phát triển một cách hài hòa, công bằng, hướng thượng, triệt để ?? Không bao giờ, chỉ có nghèo nàn, lạc hậu, đổ vỡ, tan thương, và mất nước mà thôi !!!

Hồng Y Phạm Minh Mẫn:
"Kinh nghiệm giải phóng nô lệ da đen trong lịch sử nước Mỹ dạy cho tôi bài học nầy.
+ Được tự do mà không được “ăn học”, nhiều người không thể sống xứng với phẩm cách làm người. Vì lẽ không được “học”, nhiều người chỉ biết “ăn”. Ăn mày, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp. Khi có thế lực, thì ăn hiếp, ăn gian, ăn hối lộ. Khi có tiền, thì ăn xài, ăn chơi…
+ Vậy để có thể sống xứng với phẩm cách làm người, cần có sự giáo dục toàn diện. Giáo dục toàn diện gồm có trí dục, thể dục, kỹ dục và đức dục. Đối với người công giáo, phải cộng thêm dưỡng dục đức tin"

(hãy nhìn ở VN ai ăn gian nói dối, nói một đường làm một nẻo, ăn cướp, sống, làm việc, tham nhũng, ăn chơi vô tội vạ !)( D. Thao sưu tầm, tổng hợp )
--------------------------------------
- * Cncs - Thủ đoan tội ác cs - ngụy luận - Sự kiện thật
- Cong San Viet Nam voi cac Thu doan cai tri
- * đoàn kết, hòa giải hòa hợp kiểu cs ??
- * Sự giả dối, dàn dựng, bịa đặt, lừa bịp, vu cáo của HCM và VC
- * Vi du: Bản chất cncs và dcsvn

- ! Xã hội dân sự tự do dân chủ, ứng cử bầu cử tự do

- Xã hội dân sự tự do dân chủ, ứng cử bầu cử tự do
- Phỏng vấn Hồng Y Phạm Minh Mẫn về phiên toà xử Linh mục Nguyễn Văn Lý
- Con người trong thời đại cộng sản
- Sự thật của cái “sự thật chống phá...”
- “Đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam!”
- Bản án của chế độ tội ác
--------------------------------------
- Những ca'o buộc phản động - PHS
- Đầu xuân, vai lời voi lanh đao đảng va nha nuoc cs
- Một sự xúc phạm đến niềm tin người công giao
- Thư ngỏ gởi Hội Đồng giám mục công giáo tại VN
- Đưa báo An Ninh Thế Giới ra tòa?
- Trò hề bầu cử đã mở màn (2/2007)
- Hiến pháp va bầu cử - BT
- QUỐC HỘI VIỆT NAM: ĐẢNG CỬ dân bầu ra sao ?? Bịp bợm !
- Thắp sáng niềm tin cho công lý 30/3/2007 : vụ án bỉ ổi của csvn !
- “Đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam!”
- Bản án của chế độ tội ác
- Phản ứng của dư luận về phiên toà xét xử Linh mục Nguyễn Văn Lý và bốn người tòng phạm
- VỤ ÁN CHA LÝ: ĐÀN ÁP KHỦNG BỐ BẰNG LUẬT...R , “Trò hề bỉ ổi ngàn năm chê cười !”

--------------------------------------
* Tà quyền csvn huỷ bỏ nghị định 31/CP: sự thật là gì ?
* QUỐC HỘI VIỆT NAM:ĐẢNG CỬ dân bầu ra sao ?? Bịp bợm !
* Tuyên ngôn Tudo Dân Chủ 2006, khối 8406 : đọc bởi Lm NV Lý
* Tin tức về Linh mục Nguyễn Văn Lý (Bản tin ngày 22-03-2007)
* Thay luật sư bào chữa cho nhóm Lm. Lý và hai Ls. Nhân & Ðài
* BẢN TIN VỀ LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ (29/3/2007)
* Thắp sáng niềm tin cho công lý 30/3/2007
* Tà quyền VC sẽ tuyên phạt mức án nặng nề nhất đối với Linh mục Nguyễn Văn Lý theo luật rừng ? (29/3/2007)
* Ket qua vụ án phi pháp của vc đ/v Cha NV Lý và CSDCHB (30/3/2007)
* Phản ứng của dư luận về phiên toà xét xử Linh mục Nguyễn Văn Lý và bốn người tòng phạm

--------------------------------------

Aucun commentaire: