1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

mercredi 7 mars 2007

* TIN TUC - DAU TRANH TU DO DAN CHU VN

- World Time - The World Clock - Time Zones - World Time

A/* Y KIEN - NHAN ĐỊNH - THOI SU

- Tất cả danh mục
- Chính Trị - Xã Hội
- Tin Tức (tuoi tre)
- Thơì Sự Bình Luận http://tuoitrendt.de/Home.html

- * Audio Hội luận và thời sự
- Bảng xếp hạng những thành tích thật của csvn !

B/* TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN !!
- Trang đầu : đấu tranh Tự do dân chủ NQ
- Khoi 8406: tuyen ngon dan chu cho VN - CSDCHB
- DANH SACH DIA CHỈ CO QUAN, DSQ, TO CHUC QTE

C/* BẦU CỬ QUỐC HỘI VNCS 5/2007 :

1- Vì sao Tẩy chay Bầu cử QH độc đảng 2007 đủ sức Giải thể Chế độ CSVN hiện nay ? (Lm Ly) - (2) - (3)
- Tại sao việc Tẩy chay Bầu cử QH độc đảng 2007 chắc chắn thành công?
- Trò hề bầu cử đã mở màn (2/2007)

2- Tin : [The gioi-VN] [ BINH LUAN 2007] [Google News]

- Sự vô nhân đạo của csvn d/v Nguyen Vu Binh
- Tiểu sử Lm Nguyễn văn Lý
. (1) Linh Mục Nguyễn văn Lý tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn !
. (2) KHÁNG THƯ SỐ 05 - (3) - (4) Diễn biến
. (5) Humanrightsvn - (6) Thang Tien Vietnam

- Khẩn 2/25/2007!! THỈNH NGUYỆN THƯ: Ký tên yêu cầu CSVN trả tự do Vô điều kiện cho linh mục Tadêo Nguyễn văn Lý !! - VTL
. (Xem danh sách petition - líst here )

D/ Bài viết hay :
- Đảng của công nhân đàn áp công nhân
- LS Lê T.C.Nhân Phát Biểu Truớc Khi Bị Bỏ Tù
- Thư gởi chị Lê thị Công Nhân

E/ Lịch sử - Chiến tranh
* Tìm hiểu vê ý nghĩa những cuộc chiến ở VN

Aucun commentaire: