1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

mercredi 7 mars 2007

* Cncs - Thủ đoan tội ác cs - ngụy luận - Sự kiện thật (B01)

WEBBLOGS 01:

* Mối liên quan giữa HCM, Đảng CSVN và Đệ Tam Quốc Tế
* Bản chất cncs và dcsvn
- Vài nét về Khác biệt giữa chủ nghĩa Mác Lê Nin và chế độ tự do dân chủ thật sự
* Toàn bộ phỏng vấn với cựu TT Võ văn Kiệt

Thủ đoạn và tội ác của csvn:
Hoang Viet:
- HV: Sự thật !!
- HV: Cong ly !!
- HV: Bi mật
- HV: Tội ác
- HV: Hồ sơ toi ac
- HV: Toa an
- HV: Quê hương

- Cong San Viet Nam voi cac Thu doan cai tri

---
HV có dấu:
- THỦ ĐOẠN CÔNG SẢN (1) (2) (3) (4) (5)
- Những thủ đoan của cs: Loi keu goi (6)
- Thủ đoạn cs - Sự thật (1) - Thủ đoạn cs - su that (2)
---------------------------------------------------------------------

Thủ đoạn của cs (tiếp) :
- Những thủ đoạn cua Cong san (7)
- Nghe thuat len a'n T.T. Thich Thien Minh cua cong an cs (8)

Qhx sưu tầm :
- Những thủ đoạn cs đối với tôn giáo ... (hay !!!)
- Sơ lược về CNCS Sự kiện và ngụy luận ...(1) (2) !!!
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

---------------------------------------------------------------------
* Thư cho con ... Gorbachev đã không ngần ngại nói
* Bản chất cncs và dcsvn
* đoàn kết, hòa giải hòa hợp kiểu cs ??
* Sự giả dối, dàn dựng, bịa đặt, lừa bịp, vu cáo của HCM và VC
* Vi du: Bản chất cncs và dcsvn

- Con người trong thời đại cộng sản !!
- 30/4 NGẪM LẠI CHIẾN THẮNG CỦA NHỮNG NGƯỜI MAN DẠI
- “Đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam!”

---------------------------------------------------------------------
- Bản chất của cs là xảo trá
- Dân chủ bip cua cs
- Chuyện bầu cử của csvn
- cs nói một đường làm một nẻo
- QUỐC HỘI VIỆT NAM-DÂN BẦU HAY ĐẢNG CỬ!
- Chính phủ Việt Nam huỷ bỏ nghị định 31/CP: sự thật là gì ?
- Những thủ đoạn đê hèn của CSVN
- Thủ đoạn: MỘT CÁCH NHÌN ĐẠI HỘI LẦN THỨ X CỦA ĐCSVN...
- Tận cùng hèn hạ, vô đạo, bất nhân !
- QUỐC HỘI VIỆT NAM:ĐẢNG CỬ dân bầu ra sao ?? Bịp bợm !
---------------------------------------------------------------------
- Toi ac cua CNCS, HCM va csvn !Tội Ác Cộng Sản VN
- Chống giặc nội xâm - TAK Trần Anh Kim
---------------------------------------------------------------------
Qhx: sưu tầm

- 1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H)
- [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [tddcnq] (H)

- 2.DOWNLOAD Tai Lieu
- 3. VUOT TUONG LUA
- 4.[Chữ Việt]
- 5.[Audio]
- 6.[SuThat]

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Aucun commentaire: