1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

mercredi 7 mars 2007

* HCM VA DCSVN - Lịch sử - CNCS Mac-Le - Tội ác

* HCM VA DCSVN - CNCS Mac-Le

1- Tìm hiểu Sự thật về bác Hồ & dcsvn - HCM(2)
- Về Ho Chi Minh: tư tưởng và dạo đưc !

2- Lịch sử những lá cờ VietNam, Trung quoc, Nga, ...

3- Tìm hiểu Nghiên cứu Lich Sử

4- Về các Hiệp ước, Thỏa hiệp, Hiệp dịnh, Hiến Pháp ...

5- Tìm hiểu về CNCS Mac-Le
- THỦ ĐOẠN CÔNG SẢN (1)
- Sơ lược về CNCS, sự kiện và ngụy luận ... (1)
- VC thua sai cua Trung cong - gs NVC

6- Toi ac cua CNCS, HCM va csvn !Tội Ác Cộng Sản VN

7- Về lãnh thổ & lãnh hải VietNam: hcm & VC bán nơớc

8- 16 tấn vàng vẫn còn ở VN sau 30/4/75 (1)
- Tham nhũng của dcsvn !
9- QUỐC HỘI cs VIỆT NAM-DÂN BẦU HAY ĐẢNG CỬ!

10- * Tìm hiểu về ý nghia những cuộc chiến ở VN

11- * Bản chất cncs và dcsvn

12- * Vi du: Bản chất cncs và dcsvn

13- http://lichsuviet.cjb.net/

14- Hứa Hoành : viết về giai đoạn lịch sử 1945-54

15- Tuổi trẻ đi tìm - bầu cử
- Tuổi trẻ đi tìm Tự do - lịch sử

----------

** TÌM THỦ PHẠM TỘI ÁC:
- TÌM THỦ PHẠM CÁC TỘI ÁC CỦA VC - (bis)
- Ủy Ban Tranh Ðấu Cho Tự do Dân Chủ Tại Việt-Nam !

- Hòa giải ? (NVC)

* Thư cho con ... Gorbachev đã không ngần ngại nói
* Sự giả dối, dàn dựng, bịa đặt, lừa bịp, vu cáo của HCM và VC
* đoàn kết, hòa giải hòa hợp kiểu cs ??
* Nhin nha nuoc csvn noi va lam

Aucun commentaire: