1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

dimanche 8 avril 2007

62% Người Dân Cali Cao Niên Còn Đi Làm

62% Người Dân Cali Cao Niên Còn Đi Làm
Việt Báo Chủ Nhật, 4/8/2007, 12:02:00 AM

(MEDIANEWS) - Hiện nay ở Calif. có nhiều người cao niên vẫn còn đang làm việc hơn cách đây một thập niên, lý do là vì những người cao niên trong thời đại này khoẻ mạnh hơn, nhưng cũng vì họ lo lắng về vấn đề kinh tế.

Theo Văn Phòng Thống Kê Dân Số, trong năm 2006, có gần 62% dân Calif. từ 55 đến 64 tuổi đang làm việc, cao hơn so với chỉ có 54% trong năm 1995.

Từ năm 1979 đến 1995, tỷ lệ những người trong độ tuổi từ 55 đến 64 trong lực lượng lao động chỉ tăng có 1%.

Số người sau độ tuổi về hưu vẫn còn làm việc cũng tăng so với những năm trước: trong năm 2006, có hơn ¼ người sau độ tuổi về hưu, cao hơn so với khoảng 1/5 trong năm 1995.
Các tác giả của các bản báo cáo trên đây cho rằng nguyên do của những sự thay đổi này là vì những người cao niên ở Calif. muốn được tiếp tục hoạt động trong những năm sau của cuộc sống.

Các nhân viên có học vấn thường mong muốn được tiếp tục làm việc hơn.
Những người dân Calif. cũng sống lâu hơn và khoẻ mạnh hơn.
Số phụ nữ cao niên tiếp tục làm việc tăng. Tỷ lệ phụ nữ tuổi từ 55 đến 69 đang làm việc đã tăng từ 32.4% trong năm 1979 lên đến 46.4% trong năm 2006.

Một số người dân cao niên ở Calif. cho biết rằng vấn đề tài chánh cũng làm cho họ lo lắng, vì vậy họ cần làm việc lâu hơn để cho quỹ hưu trí của họ được nhiều hơn.
Các bản báo cáo cũng cho biết rằng số lượng người cao niên ở Mỹ phải trả phân nữa thu nhập cho chi phí y tế sẽ tăng lên đến 1/10 trước năm 2019.

Quỹ an sinh xã hội đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người cao niên; quỹ này đã giúp cho 1 triệu người cao niên thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Aucun commentaire: