1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

vendredi 18 mai 2007

Cộng Sản Việt Gian Nợ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) Bao Nhiêu Tiền?

Cộng Sản Việt Gian Nợ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) Bao Nhiêu Tiền?


Không chỉ riêng ở Việt Nam mà ngay cả cộng đồng người Việt hải ngoại, câu thắc mắc mà mọi người cùng hỏi là cộng sản Việt gian thiếu nợ bên ngoài bao nhiêu tiền? Vụ nợ nần này rất quan trọng vì dù có việc thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam đi nữa, thì người dân Việt Nam vẫn phải đi cầy cong lưng để trả tất cả các khoản nợ mà cộng sản Việt gian đã vay trên thế giới. Chúng ta cũng không quên vụ án PMU 18 bị cho chìm xuồng vì các cán bộ cao cấp cộng sản Việt gian dùng tiền viện trợ nước ngoài để đánh cá cược. Vụ PMU 18 đã làm cho các tổ chức tài chính trên thế giới duyệt lại khả năng cho mượn cũng như viện trợ cho cộng sản Việt gian.

Những con số mượn nợ nước ngoài bao nhiêu, cộng sản Việt gian xem như là bí mật quốc gia - không công bố , và dĩ nhiên chúng ta không thể biết chính xác con số là bao nhiêu trên tòan thế giới. Tuy nhiên trong lúc đi truy lùng con số này, chúng tôi tìm được dữ liệu tại Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) . Xin gởi đến quý bạn đọc những đường link để quý bạn đọc nghiên cứu.

Xin lưu ý, đơn vị tiền tệ mà bản báo cáo của IMF dùng là SDR - nghĩa là đồng Mỹ Kim và các đơn vị tiền tệ khác cộng lại.

Chẳng hạn khi nhìn vào bản chiết tính của IMF thì chúng ta biết rằng trong năm 2007, cộng sản Việt gian phải trả lại tiền nợ - luôn cả vốn lẫn lời cho cơ quan IMF là $18,616,761 SDR (18 triệu 616 ngàn 761 SDR - tính theo Mỹ Kim và các tiền tệ khác).

Bản chiết tính còn cho thấy cộng sản Việt gian phải trả tổng cộng tiền vốn lẫn lời cho IMF trong chương trình xóa đói giảm nghèo và phảt triển từ đây cho đến năm 2022 tổng số tiền là $152 051 695 SDR
Riêng trong năm 2006, cộng sản Việt gian đã phải trả tiền lời cho IMF là $663,673 (6 trăm sáu mươi 3 ngàn 6 trăm 7 mưon 3 SDR).

Xin bấm vào đây để xem tiền lời cộng sản Việt gian phải trả hàng năm cho IMF

Xin bấm vào đây để xem tổng số tiền vốn lẫn lời cộng sản Việt gian phải trả cho IMF trong chương trình xóa đói giãm nghèo từ đây đến năm 2022.

Xin bấm vào đây để xem tiền nợ hàng năm của cộng sản Việt gian với IMF

Xin bấm vào đây để xem tình trạng nơ của cộng sản Việt gian vớ IMF

NT Dung đi xin tiền quốc tế ...
www.imf.org/external/am/1998/speeches/pr08vne.pdf

vnexo

Aucun commentaire: