1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao]

vendredi 25 mai 2007

Sài Gòn 10 Xưởng Chế Biến Nước Tương Gây Ung Thư

Sài Gòn 10 Xưởng Chế Biến Nước Tương Gây Ung Thư

Việt Báo Thứ Sáu, 5/25/2007, 12:02:00 AM
SÀI GÒN- Theo báo Tiền Phong, chiều ngày 23/5/2007 vừa qua, Sở Y tế TPSG công bố kết quả kiểm tra hàm lượng chất gây ung thư 3- MCPD trong nước tương đợt 1 với 14 cơ sở sản xuất nước tương trên địa bàn thành phố SG trong tổng số gần 30 cơ sở nước tương được lấy mẫu xét nghiệm.

Bản tin báo Tiền Phong cho biết lết quả khiến nhiều mọi người giật mình bởi có đến 10 cơ sở sản xuất nước tương khá nổi tiếng ở TPSG chứa hàm lượng chất 3-MCPD vượt mức cho phép cả trăm lần so với quy định về 3-MCPD của Việt Nam và châu Âu.Theo Thanh tra Sở Y tế TPSG, 10 cơ sở đó là: Trường Thành chất 3-MCPD là 85.16mg/l; Đông Phương: 456mg/l; Hương Nam Phương là 23.94mg/l; cơ sở Lợi Ký 32.74mg/l; cơ sở Lam Thuận 200.82mg/l; Thái Đại Lợi là 369.50mg/l; Song Mã: 1.06mg/l; cơ sở Thái Chân Thành là 232.02mg/l. Đặc biệt 2 cơ sở là Cty Nosafood hàm lượng vượt 4202.90mg/l và Xí nghiệp Nam Dương vượt 2343.20mg/l, đều vượt mức chất gây ung thư từ vài chục đến vài trăm lần theo quy định của Việt Nam.
Cũng theo báo TP, quy định của Bộ Y tế CSVN cho phép với hàm lượng chất 3-MCPD ở nước tương là nhỏ hơn và bằng dưới 1mg/l còn tiêu chuẩn của châu Âu là dưới 0.02mg/l.
Hiện Sở Y tế TPSG đã quyết định đình chỉ sản xuất ở các cơ sở này.

1 commentaire:

Biby Cletus a dit…

Cool blog, i just randomly surfed in, but it sure was worth my time, will be back

Deep Regards from the other side of the Moon

Biby Cletus